การรู้เรื่องการอ่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร

(6) หน่วยย่อยที่ 3

(7) เอกสารอ้างอิง ปกภาคผนวก และคณะทำงาน

(5) หน่วยย่อยที่ 2

(4) หน่วยย่อยที่ 1

(3) แผนการอบรม

(2) ส่วนนำ

(1) หน้าปก

ห้องสมุดควรทาสีอะไรดี

สีมีผลต่อความดันโลหิต การเพ่งสายตา และการพัฒนาสมอง การออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้นั้นไม่มีขอบเขตวัฒนธรรมหรือบุคคล ทุกคน ในทุกวัฒนธรรมล้วนมีการตอบสนองต่อสีเป็พื้นฐาน แสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตา ส่งสัญญาณไปสู่สมองของเรา มีพลังงานบรรจุอยู่ และส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และรับบประสาทส่วนกลางทั้งระบบ (คือสมองและไขสันหลัง) สีสามารถเปลี่ยนคลื่นสมอง ซึ่งหมายถึงสามารถเราผ่อนคลายหรือกระตือรือร้นมากขึ้นก็ได้ งานวิจัยยังพบว่า สีสามารถทำให้ความดันโลหิตและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กลดลงได้ การเลือกสีมาใช้ในห้องเรียนจึงเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเลือกสีที่ “สวย” หรือทาเพื่อให้มี “สีสัน” แต่เลือกสีที่ส่งผลต่อสมองเพื่อช่วยในการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า เพิ่มเติม

แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

ดาวโหลดได้เลยค่ะเครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ ๑ มิ.ย. (2)   แบบรายงานประเมินการอ่านการเขียน

10 วิธีที่ทำให้อ่านได้เยอะและอ่านอย่างมีความสุข

0017b7

10 วิธีที่ทำให้อ่านได้เยอะและอ่านอย่างมีความสุข  

 

 http://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/220/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

โหลดฟรี : แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

โหลดฟรี : แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากสำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สพฐ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Link : http://academic.obec.go.th/web/node/365

โครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประกาศ

ใบสมัคร

โครงการ

เทคนิคการอ่านเร็ว

ข้อมุลจาก http://www.youtube.com/watch?v=r2ytMc72lNc

Speed Reading บัญญัติโดย Evelyn Wood ครูอเมริกัน ในปี ค.ศ. 1958 หลังจากเธอพบโดยบังเอิญว่าการใช้มือและกวา­ดสายตาตามในขณะอ่านทำให้อ่านเร็วขึ้น เธอใช้เวลา 8 ปีสังเกตคนอ่านไว 53 คน แล้วเใช้เวลาอีกหลายปีเรียบเรียงเป็นวิชา Reading Dynamic. อดีตปธน.เคนเนดี้ เข้าอบรมและเพิ่มการอ่านจาก 200 คำ/นาที เป็น 1,000 คำ เขาส่งทีมงานทำเนียบขาวจำนวนมากไปอบรม จิมมีคาร์เตอร์พร้อมลูกเมียก็เคยเข้าอบรมด­้วยเช่นกัน ในคลิปนี้ครูผู้สอนวิชา Reading Dynamic แนะนำการใช้นิ้วช่วยในการรสแกนเพื่อให้เห็­นภาพรวมของเนื้อหา (ไม่ใช่การอ่านทีะคำ) ซึ่งจะช่วยให้เราสแกนหนังสือทั้งเล่มในเวล­า 20-30 นาทีแล้วพอำด้ไอเดียว่าหนังสือเล่มนี้เกี่­ยวกับอะไร

จิบน้ำชาเสวนาประสาคนรักการอ่าน

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบวิชาการผสานบันเทิง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำเรื่องจากหนังสือที่ประทับใจมาเล่าอย่างย่อพร้อมบอกวรรคทองที่ประทับใจและข้อคิดจากการอ่านสลับกับการฟังเพลงที่เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือที่นำเสนอ

เนื้อเรื่องย่อ

แบบกรอกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2557

แบบกรอกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คลิกตามลิงค์  http://goo.gl/Ro4EAj

 

 

Previous Older Entries

facebook Sornor Toom

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.