“ยอดนักอ่าน” โครงการ Nanmeebook Reading Club

สำหรับกิจกรรมสร้างยอดนักอ่านกับ Nanmeebook Reading Club ปีการศึกษา 2553 จากการที่โรงเรียนดุสิตวิทยาของเราได้จัดโครงการ Dusit  Reading Club ร่วมกับ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด และได้จัดกิจกรรมสร้างยอดนักอ่านขึ้นภายใต้โครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันในการร่วมกันรณรงค์ให้เยาวชนไทยของเรารักการอ่าน และสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

ทางห้องสมุดโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบบันทึกการอ่านของนักเรียน  และได้ทำการสรุปผลรวบรวมรายชื่อนักเรียนยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2553  ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รวมถึงคุณครูยอดนักอ่าน ซึ่งอ่านหนังสือได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่านของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2553

จากการดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรมเป็นต้นมา  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาการอ่านทั้งในระดับครอบครัว  จนถึงระดับโรงเรียนเป็นอย่างดี เป็นผลให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และมีจำนวนยอดนักอ่านที่มากขึ้น 

ในปีการศึกษานี้ รวม 899 คน จำนวนหนังสือที่อ่านทั้งโรงเรียน  33,828 ล่ม

ทางโรงเรียน ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ คุณครูและนักเรียนยอดนักอ่านทุกคน  และครอบครัวรักการอ่านทุกครอบครัว   ที่ให้ความสำคัญต่อการอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้ครบตามเกณฑ์  ของโครงการ Dusit Reading Club และผ่านเกณฑ์การตัดสินให้ เป็นสุดยอด นักเรียนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2553   และดูสถิติการอ่าน ตามลิงค์นะคะhttp://www.dusitwittaya.ac.th/news/2553/531221_News_Dusit_Reading_Club2553.html
คัดลอกจาก  http://www.dusitwittaya.ac.th/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: