หนังสือเล่มโปรด “คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา”

ขื่อหนังสือ   คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา
ผู้เขียน         ไชย ณ พล
เล่มโปรดของ  ศน.พรชนก  พรมอารักษ์

เป็นหนังสือที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา และพัฒนาคุณค่าของตน และวิธีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สรรพสิ่ง  และปรากฎการณ์ต่างในชีวิต อย่างเหนือชั้น…(ข้อความจากอารัมภบทของผู้เขียน)  ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

ว่า ด้วยความโง่และความฉลาด
คนโง่ย่อมคิดว่าตนฉลาดแล้ว  จึงดักดานอยู่กับความโง่ของตนตามที่เป็น
คนฉลากชอบคิดว่าตนโง่ จึงชอบแกล้งโง่ และมักโง่สมปรารถนาในที่สุด
คนเจ้าปัญญา ย่อมเห็นความโง่และความฉลาดซ้อนกันอยู่ และรู้วิธีที่จะยกจิตสู่ปัญญายิ่งๆขึ้นไปจึงค่อยๆหายโง่และเลิกฉลาดโดยลำดับ

สิ่งที่ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ  ได้ความรู้ในการแยกแยะ คำว่า  โง่  ฉลาด  และมีปัญญา  ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ได้ข้อคิด  คำคม ที่จุดประกายเพื่อต่อยอดไปใช้ในเรื่องอื่นๆ

ศน.พรชนก  พรมอารักษ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: