คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

579056_201965013314866_336848925_n 1209307_201965113314856_782817242_n 1233445_201965033314864_22554684_n1236918_201965109981523_803991791_n

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  ๑  จะดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังต่อไปนี้
คำสั่งคุมสอบอ่าน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: