คนไทยอ่านไม่ออก

news_img_567058_1
ข้อมูลจาก  http://www.bangkokbiznews.com/

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้นำเสนอรายงานผลการสำรวจอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร ซึ่งเป้าหมาย กศน.จะต้องทำการสำรวจประชากรที่ไม่รู้หนังสือทั่วประเทศ 100% เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ไม่รู้หนังสืออย่างแท้จริงภายในปี 2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 กศน.ได้เริ่มสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชากร จำนวน 37.7 ล้านคน แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 15-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กศน.ทำการสำรวจเบื้องต้น ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่า มีประชากร 6.9 ล้านคน คิดเป็น 18% จากจำนวนประชากร 37.7 ล้านคน ที่ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ขณะที่ ประชากร จำนวน 5.9 ล้านคน ถูกจัดอยู่ใน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 คือ อ่านเขียนและคิดคำนวนไม่ได้ หรือได้เล็กน้อยไม่สามารถสื่อสารคำตอบได้ ระดับ 2 พอรู้เรื่องคือ อ่านเขียนคิดคำนวนได้บ้างเพียงเล็กน้อย สื่อสารคำตอบได้บ้าง และระดับ 3 คือ อ่านเขียนและคิดคำนวณได้และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

 

“ที่ประชุมเห็นว่าผลการสำรวจดังกล่าวยังเป็นเพียงการรายงานเบื้องต้น และใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างจึงให้นโยบายว่าให้ กศน.ไปติดตามหลักสูตรรวมทั้งจัดทำแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผล นอกจากนี้ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ บอกด้วยว่าเวลานี้เรายังขาดแบบทดสอบมาตรฐานที่จะวัดความสามารถในการสื่อสารทั้งของผู้เรียนในช่วงชั้นอื่น ๆ เพราะเวลานี้มีแต่ กศน.ที่ทำการประเมินช่วงชั้นที่ 1 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อพัฒนาแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเพื่อจะนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานการสื่อสารของคนไทยและต่างประเทศด้วย” นางสุทธศรี กล่าว

 

โฆษณา

รูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: