ติดต่อเราIMG_2611

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสกลนคร เขต 1

rat

นายรัศมี  วงศ์ประทุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสกลนคร เขต 1

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ponfoon@hotmail.com  042-712191

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: