แบบขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2559

สื่อการเรียนรู้ ผลิตโดยโรงเรียนบ้านสร้างค้อฯ

วีดีโอ

แผนการสอนห้องเรียนบริบาล สพป.สกลนคร เขต 1

S__3080313

สพป.สกลนครเขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทย (ห้องเรียนบริบาล)
ชั้นประถมปีที่ 1-6  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ ในการสอนซ่อมเสริม  พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

download  เอกสาร

ปกซ่อมเสริม หน่วยที่ ๑ แผนซ่อมเสริม หน่วยที่ ๑

ปกซ่อมเสริม หน่วยที่ ๒ แผนซ่อมเสริม หน่วยที่ ๒

ปกซ่อมเสริม หน่วยที่ ๓  แผนซ่อมเสริม หน่วยที่ ๓

ปกซ่อมเสริมหน่วยที่ ๔ แผนซ่อมเสริม หน่วยที่ ๔

ปกซ่อมเสริม หน่วยที่ ๕ แผนซ่อมเสริมหน่วยที่ ๕

ปกซ่อมเสริมหน่วยที่ ๖ แผนซ่อมเสริมหน่วยที่ ๖

 

แบบฝึกพยัญชนะ ชุดที่ ๑
.การ์ดตบ._การ์ดตบ

การรู้เรื่องการอ่าน

ppt  หน่วยย่อยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 หน่วยย่อยที่ 3ดาวน์โหลดเอกสาร (6) หน่วยย่อยที่ 3 (7) เอกสารอ้างอิง ปกภาคผนวก และคณะทำงาน (5) หน่วยย่อยที่ 2 (4) หน่วยย่อยที่ 1 (3) แผนการอบรม (2) ส่วนนำ (1) หน้าปก

จิบน้ำชาเสวนาประสาคนรักการอ่าน

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบวิชาการผสานบันเทิง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำเรื่องจากหนังสือที่ประทับใจมาเล่าอย่างย่อพร้อมบอกวรรคทองที่ประทับใจและข้อคิดจากการอ่านสลับกับการฟังเพลงที่เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือที่นำเสนอ

เนื้อเรื่องย่อ

แบบกรอกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2557

แบบกรอกโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คลิกตามลิงค์  http://goo.gl/Ro4EAj

 

 

คนไทยอ่านไม่ออก

news_img_567058_1
ข้อมูลจาก  http://www.bangkokbiznews.com/

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้นำเสนอรายงานผลการสำรวจอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร ซึ่งเป้าหมาย กศน.จะต้องทำการสำรวจประชากรที่ไม่รู้หนังสือทั่วประเทศ 100% เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ไม่รู้หนังสืออย่างแท้จริงภายในปี 2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 กศน.ได้เริ่มสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาของประชากร จำนวน 37.7 ล้านคน แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 15-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเติม

รูปภาพ

เทคนิคการสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้

 

capture-20131003-061337

เทคนิคการสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

579056_201965013314866_336848925_n 1209307_201965113314856_782817242_n 1233445_201965033314864_22554684_n1236918_201965109981523_803991791_n

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  ๑  จะดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดังต่อไปนี้
คำสั่งคุมสอบอ่าน

อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บบล็อกส่งเสริมการอ่าน

_DSC4074สพป.สกลนคร เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการสร้างเว็บบล็อกส่งเสริมการอ่าน ให้ครุในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายมิ้นหนองลาด  วันที่ 28 มิ.ย. 56

_DSC4080 _DSC4079 _DSC4072 _DSC4069 _DSC4068 _DSC4067 _DSC4066 _DSC4064 _DSC4063

Previous Older Entries