ดาวน์โหลดรายละเอียด ฯกิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยฯ

859299

859300

เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม

แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมัคร

Advertisements

กาญจนกานท์ รวมบทกวีวรรคทองร่วมสมัย


หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นหนังสือที่รวบรวมบทประพันธ์ร้อยกรองร่วมสมัยจากนักประพันธ์ 179  ท่านที่มีความไพเราะ คมคาย ลึกซึ้ง  บางบทมีผู้สนใจจดจำอ้างอิงต่อๆกันมา เช่น วรรคทองของนภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดาที่ว่า “ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกไกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง”  และวรรคทองของกรรณิการ์ หิรัญรัศมี ที่ว่า “ถ้าไม่ไปพบเขาเราเสียใจ  แต่ถ้าไปพบเขาเราเสียตัว”

สายน้ำใสสายใยแห่งชีวิต

สายน้ำใสสายใยแห่งชีวิตหนังที่เผยแพร่ความสำคัญของน้ำและเป้นการใช้น้ำอย่างรุ้คุณค่า แจกให้ทุกร.ร.ค่ะ