แบบกรอกข้อมุลผู้เข้าอบรมร.ร.คุณธรรม

Advertisements

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี2559

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล

แบบกรอกข้อมูลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สพป.สกลนคร เขต 1

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี59

เอกสารสำหรับโรงเรียนท่าแร่วิทยา(ดาวน์โหลด)

868096  868097  868098  868099

แผนการสอน BBL

ดาวน์โหลดแผนการสอน BBL
00___________ _______ BBL _.1 ___ 1

01 __________ BBL _.1 _.1 ___ 1-5

02 __________ BBL _.1 _ 2 ___ 6-10

03 __________ BBL _.1 _. 3 ___ 11-15

04 __________ BBL _.1 _. 4 ___ 16-20

05 __________ BBL _.1 _. 5 ___ 21-25

06 __________ BBL _.1 _. 6 ___ 26-30

07 __________ BBL _.1 _. 7 ___ 31-35

08 __________ BBL _.1 _. 8 ___ 36-40

09 __________ BBL _.1 _. 9 ___ 41-45

10 __________ BBL _.1 _.10 ___ 46-50

11 __________ BBL _.1 _.11 ___ 51-55

12 __________ BBL _.1 _.12 ___ 56-60

13 __________ BBL _.1 _.13 ___ 61-65

14 __________ BBL _.1 _.14 ___ 66-70

15 __________ BBL _.1 _.15 ___ 71-75

16 __________ BBL _.1 _.16 ___ 76-80

17 __________ BBL _.1 _.17 ___ 81-85

18 __________ BBL _.1 _.18 ___ 86-90

19 __________ BBL _.1 _.19 ___ 91-95

ห้องสมุดควรทาสีอะไรดี

สีมีผลต่อความดันโลหิต การเพ่งสายตา และการพัฒนาสมอง การออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้นั้นไม่มีขอบเขตวัฒนธรรมหรือบุคคล ทุกคน ในทุกวัฒนธรรมล้วนมีการตอบสนองต่อสีเป็พื้นฐาน แสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตา ส่งสัญญาณไปสู่สมองของเรา มีพลังงานบรรจุอยู่ และส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และรับบประสาทส่วนกลางทั้งระบบ (คือสมองและไขสันหลัง) สีสามารถเปลี่ยนคลื่นสมอง ซึ่งหมายถึงสามารถเราผ่อนคลายหรือกระตือรือร้นมากขึ้นก็ได้ งานวิจัยยังพบว่า สีสามารถทำให้ความดันโลหิตและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กลดลงได้ การเลือกสีมาใช้ในห้องเรียนจึงเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเลือกสีที่ “สวย” หรือทาเพื่อให้มี “สีสัน” แต่เลือกสีที่ส่งผลต่อสมองเพื่อช่วยในการเรียนรู้ จากการวิจัยพบว่า เพิ่มเติม

แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

ดาวโหลดได้เลยค่ะเครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ ๑ มิ.ย. (2)   แบบรายงานประเมินการอ่านการเขียน

10 วิธีที่ทำให้อ่านได้เยอะและอ่านอย่างมีความสุข

0017b7

10 วิธีที่ทำให้อ่านได้เยอะและอ่านอย่างมีความสุข  

 

 http://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/220/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

โหลดฟรี : แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

โหลดฟรี : แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากสำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สพฐ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Link : http://academic.obec.go.th/web/node/365

Previous Older Entries